استخدام

فرم استخدام

  • فایل ها را به اینجا بکشید

همکاری با مانا باستین:

شرکت مانا باستین پارسیان مهر در زمینه های کاری زیر استخدام مینماید:

 

1 .نیروی انسانی دارای شرایط

  • متعهد و منظم
  • دارای روحیه کار تیمی

2.پیک موتوری

  • دارای موتور سیکلت
  • دارای گواهینامه
  • دارای کارت پاران خدمت

3.خدمات حمل و نقل

  • دارای وسیله نقلیه سنگین یا وانت
  • دارای گواهینامه مربوطه
  • دارای کارت پایان خدمت

لطفا مدارک شناسایی و همچنین فرم تقاضای کتبی خود را به همراه امضا و اثر انگشت را در زیر دانلود و بعد از تکمیل در فرم وارد نمایید.